Về Défier Nguyen

Défier Nguyen tên thật là Nguyễn Quang Dương, hiện kinh doanh với lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyên cung cấp giải pháp công nghệ dành cho doanh nghiệp vừa và lớn, bao gồm các công việc cụ thể sau:

Đơn vị đang làm việc

Đặt hẹn

“Chúng tôi cung cấp giải pháp tối ưu nhất có thể trong hệ thống nhận diện thương hiệu và phát triển marketing tốt nhất sẽ góp 1 phần nhỏ trong kinh doanh của bạn !”

Nguyen Quang Duong (Défier Nguyen)    Hẹn vào lúc (phải có )

    09:3010:0012:0014:0016:0018:0020:00