Về Défier Nguyen

Défier Nguyen tên thật là Nguyễn Quang Dương, hiện kinh doanh với lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyên cung cấp giải pháp công nghệ dành cho doanh nghiệp vừa và lớn, bao gồm các công việc cụ thể sau:

Đơn vị đang làm việc

Đặt hẹn    Hẹn vào lúc (phải có )

    09:3010:0012:0014:0016:0018:0020:00