HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN LIONS SHARE

Trên hệ điều hành IOS – Iphone

Bước 1: Tải app Tronlink Pro như hình

Bước 2: Mở ví chọn Me ( góc cuối bên phải )  – Chọn Advanced Features

Bước 3: Chọn DApp testing tool

Bước 4: Dán Link người bảo trợ: https://lionsshare.io?aid=t45886

Bước 5: Chọn join now

Bước 6: Chọn TRON màu hồng

Bước 7: Chọn Purchase

Bước 8: Chọn continue

Bước 9: Điền pass của ví sau đó nhấn confirm the Payment

Xin chúc mừng bạn đã là thành viên Lion’s Share