Hướng dẫn mở ví Tronlink Pro để tham gia Lions Share – TRON – TRX

Bước 1:

Tải xuống TronLink Pro (Nếu bạn đã cài đặt ứng dụng thì không cần) vào mục cài đặt ứng dụng mới app store với ios, hoặc CH Google với Android và gõ chữ Tronlink Pro sẽ hiện ra như hình dưới sau đó tải về và cài đặt.

Bước 2: Chọn Create Account ( màu cam )

Bước 3: Kéo xuống dưới cùng chọn Accept

Bước 4: Điền User name ( Viết liền không dấu ) chọn Next Step

Bước 5: Điền mật khẩu của Bạn

Bước 6: Các dòng lệnh chuyển xanh chọn Next Step

Bước 7: Điền lại mật khẩu vừa rồi, sau đó nhấn Carry out

Bước 8: Nhấn Back up now

Bước 9: Nhấn Got it

Bước 10: Lưu lại bảng chữ cất vào nơi an toàn

Bước 11: Lưu lại mã QA code

Bước 12: Mũi tên chỉ số mấy bạn xem trên bảng chữ vừa lưu đúng số đó, chọn trên màn hình trùng chữ đó, chọn vào đó, chọn Next Step

Bước 13: Làm lại giống như bước 12

Bước 14: Chúc mừng bạn đã tải xong ví Tronlink Pro của bạn!

Tiếp theo Bạn mua Tron coin và chuyển vào ví này để kích hoạt vào hệ thống của Lions Share