Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu cho doanh nghiệp

Cam kết khoá học mang lại cho bạn

Lưu ý: Khoá học hướng dẫn bạn sử dụng cơ bản 2 phần mềm và biết cách ứng dụng kho tài nguyên miễn phí trên internet. Khoá học không đảm bảo học xong bạn sẽ thiết kế đẹp và trở thành siêu sao. Quá trình thiết kế đẹp phụ thuộc vào yếu tố nổ lực cá nhân và môi trường làm việc mang lại.

1. Làm được những banner cơ bản để upload lên website hoặc trên các mạng xã hội

2. Ứng dụng thiết kế được các ấn phẩm khác như: namecard, tờ rơi, thẻ tích điểm…

3. Chia sẻ font chữ, kho tài nguyên thiết kế miễn phí và kinh nghiệm thiết kế

4. Cam kết làm được ngay trong khoá học, bài tập thực hành thực tế để ứng dụng ngay

Thời lượng: 10 buổi (2 tiếng/buổi)
Thời gian: T2, T4, T6 (9:00 – 11:00 | 13:00 – 15:00 | 19:00 – 21:00)
Phần mềm: Photoshop, illustrator
Số lượng:
3 – 6 người / nhóm

2.000.000 đ Giá cũ: 2.500.000 đ

ĐIỀN THÔNG TIN ĐĂNG KÝ
    Quy trình làm việc

    10 buổi ứng dụng 2 phần mềm Photoshop và Illustrator để thiết kế banner cơ bản

    Dự án

    10 buổi ứng dụng 2 phần mềm Photoshop và Illustrator để thiết kế banner cơ bản